ကုမ္ပဏီပုံ

ဖောက်သည်ဓာတ်ပုံ

ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ပုံများ

ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ပုံများ (၁)၊
ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ပုံ (၂) ပုံ၊
ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ပုံ (၃)ပုံ၊
ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ပုံ (၄)ပုံ၊
ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ပုံ (၅)ပုံ၊

နမူနာအခန်းပြကွက်ပုံ

IMG_1025
IMG_1027
IMG_1029
IMG_1031
IMG_3336
IMG_4031
IMG_4032
IMG_4033
IMG_4036

ပေးရတယ်။

စက်ပစ္စည်း(၁)ခု၊
ပစ္စည်း(၂)မျိုး၊
ပစ္စည်း(၄)မျိုး၊
ပစ္စည်း(၃)မျိုး၊
ပစ္စည်း(၅)မျိုး၊
ပစ္စည်း(၆)မျိုး၊

လက်မှတ်

ISO9001-2019 (၂)
၁
၂
၃
၄
21-0077171-1_156-010009-001_20220524_result__1
21-0077171-1_156-010009-001_20220524_result__7
21-0077171-1_156-010009-001_20220524_result__6
21-0077171-1_156-010009-001_20220524_result__5
21-0077171-1_156-010009-001_20220524_result__4
21-0077171-1_156-010009-001_20220524_result__3
21-0077171-1_156-010009-001_20220524_result__2
ISO9001-2022 (၁)
ISO9001-2022 (၂)
၀၁
၀၂
၀၃
၀၄
၀၅
၀၆
၀၇
၀၈
၀၉
၀၁၀
၀၁၁
၀၁၂
၀၁၃း
၀၁၄း
၀၁၅
၀၁၆
၀၂၁
၀၂၂း
၀၂၃း
၀၂၄
၀၂၅